Så hög blir din lön som psykolog inom olika sektorer

En vanlig fråga som många psykologstudenter och andra intresserade ställer sig är vilken lön en psykolog kan förvänta sig att lyfta. Det finns förstås flera olika faktorer som påverkar detta men det finns också mycket statistik att ta del av som avslöjar sanningen. Här kikar vi lite närmare på den för att ge dig en bra fingervisning!

Lönerna är högst inom den statliga och den privata sektorn

Statistik från psykologförbundet visar att lönespridningen ser ut på följande sätt inom de olika sektorerna på arbetsmarknaden:

  • statlig
  • privat
  • kommun
  • region.

Det betyder alltså att lönerna är som högst inom den statliga sektorn, följt av den privata och kommunala, och slutligen som lägst inom regionerna.

Så mycket kan du förvänta dig att få i lön som psykolog

Enligt fackförbundet SACO låg ingångslönen för nyligen legitimerade psykologer på mellan 36 000 och 39 000 kr år 2019. Medellönen var då 42 400 kr. De yrkespersoner som hade lite längre erfarenhet snittade istället mellan 47 300 och 51 500 kr i månatlig lön. Därför finns det som du märker ett ganska stort spann mellan lönerna inom detta yrke.

Det finns dessutom flera olika faktorer som påverkar lönebilden. Till exempel kan du få en högre lön som psykolog om du väljer att specialisera dig. Detta då en specialisering generellt sett är förknippat med en högre lön.

Bli psykologkonsult för att hitta ditt kall inom psykiatrin

Ditt val av karriär är ett stort beslut och lönen är bara en av flera faktorer som du bör ta i beaktande. Med detta sagt är förstås din lön som psykolog en viktig faktor för att du ska trivas och känna dig uppskattad i din yrkesroll. Pengar är nämligen en viktig del i ekvationen men även andra faktorer såsom utvecklingsmöjligheter och trivsel är också viktiga.

Därför bör du fundera lite grann över vilken yrkesroll som bäst passar just din personlighet och dina livsmål. Detta innan du hänger dig till fullo till yrkesrollen ifråga. I slutändan är det bästa jobbet för dig det arbete där du trivs bäst och dina såväl personliga som yrkesmässiga behov tillgodoses. Att bli psykologkonsult är ett utmärkt sätt att prova på olika roller innan du hittar ditt kall inom psykiatrin.

© 2024 A MarketPress.com Theme