Fem Frågor om Företagslarm

Funderar du som företagare på att skaffa företagslarm? Fastställ vilket behov du har, jämför olika lösningar och prisnivåer för att hitta rätt. Nedan presenteras företagslarm i korthet och några av de vanligare frågorna kring dessa säkerhetssystem.

Vilka delar består ett företagslarm av?

 • Inbrottslarm
 • Brandlarm
 • Överfallslarm
 • Kamerabevakning

Utöver dessa finns även specifika lösningar så som rökaktivering vid inbrott, rörelsesensorer och värmekamera. Men i grunden är det de fyra kategorier av säkerhet som erbjuds.

Vad menas med helhetsåtagande?

Ett larmbolag som anger att de har ett helhetsåtagande har all service inom företaget. Oavsett om larmet ska installeras, servas, uppdateras är det samma företag som är ansvarig med sin egen personal. Det läggs alltså inte ut på något externt företag.

Vad innebär fria väktarutryckningar?

Alla larmbolag erbjuder väktaruttryckning när ett företagslarm aktiveras. Däremot varierar det vad företaget får betala för detta. Betalas en summa för varje utryckning eller ingår det i larmavgiften?

Vad är driftlarm?

Driftlarm är ett tillägg till ett företagslarm och används av företag som exempelvis har kritiska maskiner eller behov av att luftfuktigheten inte får gå under en viss nivå. Oavsett så larmar ett driftlarm när händelser sker som påverkar driften. I detta fall kan exempelvis larmbolaget ha uppdrag att skicka ut en tekniker för att motverka större stopp i verksamheten.

Hur fungerar appen?

Till alla företagslarm ingår en app varifrån stora delar av larmet kan hanteras. Administrationen kan även skapas på olika nivåer beroende på vem på företaget som ska hantera larmet. Vissa kanske enbart behöver kunna slå av/slå på larmet medan andra även ska ha tillgång till live-sänd kamerabevakning.

Exempel på funktioner som en app kan ha är:

 • Larma på eller larma av
 • Skapa engångskoder eller tidsbestämda koder

Smidig lösning om personer ska komma på besök eller liknande och inte ordinarie kod önskas lämnas ut.

 • Se live-material
 • Ladda ner och se historiskt material

Material sparas upp till en viss tid. Hur länge som det sparas framgår i avtalet.

 • Se abonnemang
 • Kontakta kundtjänst
 • Larma

Många appar har en SOS-knapp som kan användas för snabb kontakt med larmbolaget. I detta fall skickas en väktare till platsen (förutsatt att positionering är godkänd). Det kan därmed användas som ett slags överfallslarm.

Svaren ovan är tagna från Securitas hemsida. De måste inte nödvändigtvis spegla samtliga företagslarm på marknaden.

© 2024 A MarketPress.com Theme