Bastu hemma

Att bygga en bastu på egen hand kan låta enkelt, men det kräver faktiskt en hel del kunskap. Man behöver inte vara ett proffs på att bygga, men det finns vissa grejer man bör ha koll på och som man kan behöva fundera lite extra på. Exempel på sådana faktorer är om man behöver använda sig av bastufolie och vilken typ av trä, så kallad bastulav, man vill bygga sin bastu av.

Bastufolie

Många som bygger sin egen bastu undrar om man behöver installera en bastufolie. Bastufolien fungerar som en fuktspärr mellan bastun och omgivande rum eller miljö. Så länge man inte installerar sin bastu i ett rum som redan har en fuktspärr, som till exempel ett badrum, så är det definitivt rekommenderat att använda sig av en bastufolie, för att förhindra att fuktskador uppkommer i omgivande väggar och rum. När bastuaggregatet värmer upp luften inne i bastun så transporteras vattnet i luften, det vill säga vattenångan, till den kallaste delen av rummet. Väl där så omvandlas vattenångan tillbaka till vatten, den kondenseras. Ett basturum är ett torrt rum, genom att fukten trycks ut genom bastuns väggar. Det är här som bastufolien spelar en mycket viktig roll, genom att hindra fukten från att ta sig in i omgivande väggar utanför bastun.

Bastulav

Nu är det dags att bestämma vilken typ av trä du vill att din bastu ska bestå av, både vad gäller sittplatser, bänkar och väggar. De vanligaste träsorterna att använda sig av är gran, fur och asp. De är billigare än till exempel cederträ, som är populärt för den goda doft som den avger. Abachi är ett annat träslag som också förekommer i bastur, men är hyfsat svårt att få tag på då det är ett träd som växer i regnskogar. När man bestämt sig för träslag så är det dags att bestämma sig för om man vill ha längsmonterade eller tvärmonterade brädor. Till en privat bastu som endast kommer att användas då och då brukar man rekommendera längsgående skivor. De är lite mer känsliga för slitage, men kräver enklare och klenare balkar eller ramverk att lägga brädorna på. Till offentliga bastur, som står på hela dagen och som har ett ständigt flöde av besökare, så rekommenderas ofta tvärgående brädor. Det är på grund av att de är tåligare mot slitage, så som värme, fukt och den transpiration som kommer från de besökande människorna.

© 2024 A MarketPress.com Theme